Fórum ·  Odkazy ·  Názory zákazníků ·  Velkoobchod    
    Aktuality / Akce / Slevy  |   Produkty  |   Ceníky  |   Firemní hráči  |   Prodejci  |   Provozní info  |   Kontakty  |  
cz en kosik

Obchodní podmínky:

Objednávka zboží

Závaznou objednávku zboží je možno provést několika způsoby :
- přes internet formou e-mailu nebo vložením do košíku /asi nejrychlejší alternativa/
- telefonicky / s následným potvrzením e-mailem nebo SMS/
- písemně

Vždy je třeba uvést následující údaje :
- přesný název a typ výrobku
- aktuální cenu
- kontaktní údaje kupujícího /jméno,adresa,telefon,e-mail/
- dodací adresu
!!! Veškerá Vaše osobní data používáme pouze pro svoji potřebu, nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě !!!

U speciálních druhů zboží /např.nástroje vyráběné na zakázku nebo jiné atypické vybavení/ může být, po dohodě s kupujícím, vyžadováno vyplacení zálohy.
Tato bude posléze odečtena z konečné ceny zboží.
Záloha je nevratná, v případě storna objednávky, bude použita k uhrazení nákladů vzniklých prodávajícímu.


Firma MUSIKZONE,s.r.o. je plátcem DPH.
V případě, že je kupující taktéž plátcem DPH a chce provést pozdější odpočet daně, je nutné uvést údaje potřebné pro vystavení faktury /název,IČO,DIČ,příp.bankovní spojení/.


Všeobecné ustanovení :

- ke každému zboží zakoupenému u firmy MUSIKZONE,s.r.o. (dále jen jako prodávající) je přikládána faktura a záruční list
- zboží přebírá zákazník osobně, pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.


Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena u každého zboží na záručním listu.
Standardně je ze zákona 24 měsíců.
Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny se původní záruční doba neprodlužuje.
Zákazník obdrží reklamační protokol, s uvedeným novým sériovým číslem.
Případné další reklamace se uplatňují předložením tohoto reklamačního protokolu.

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu nebo chybným zpracováním.
Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutno předložit :
- výrobek v originálním balení,včetně veškerého standardně výrobcem dodaného příslušenství
- záruční list
- doklad o koupi /faktura, paragon/
- přesný popis závady

Kupující zašle prodávajícímu reklamované zboží na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.

Nárok na uplatnění záruky zaniká, pokud je vada způsobena:
- přírodními živly /blesk,voda, oheň apod./
- lokálními vlivy /např. přepětí v síti/
- mechanickým poškozením
- nesprávným užíváním nebo neodbornou instalací
- použitím nelegálního nebo neautorizovaného software a spotřebního materiálu
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- úpravou technických vlastností
-přepravou od a k zákazníkovi /nutno řešit reklamací přímo u přepravce/
- zanedbáním péče
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
- odšroubováním a demontáží krytů přístroje nebo opravou vykonanou jinak, než v autorizovaném servisu.
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny

Výrobek musí být používán v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy platnými na území ČR.

V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.
Zboží je zákazníkovi zasláno až po zaplacení faktury.
Prodávající si taktéž vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

NÁKUPNÍ KOŠÍK:

0 produktů

Zobrazit košík
© 2006 - 2009 Musikzone,s.r.o.
Webdesign and programming by Dreambound Design.


Firefox validator.w3.org Valid CSS